ดาดตะกั่ว สรรพคุณและประโยชน์ของต้นดาดตะกั่ว 6 ข้อ !

ดาดตะกั่ว ดาดตะกั่ว ชื่อสามัญ Redivy, Red flame ivy ดาดตะกั่ว ชื่อวิทยาศาสตร์ Hemigraphis alternata (Burm.f.) T.Anderson จัดอยู่ในวงศ์เหงือกปลาหมอ (ACANTHACEAE)[ สมุนไพรดาดตะกั่ว มีชื่อท้องถิ่นอื่น ๆ ว่า ฮ่อมครั่ง (ภาคเหนือ), ฤาษีผสมแล้ว (ไทย), ห่งจี๊อั้ง (จีน) เป็นต้น[1] ลักษณะของดาดตะกั่ว ต้นดาดตะกั่ว เชื่อว่ามีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุก มีเหง้าอยู่ใต้ดิน ลำต้นเป็นสีแดงและเป็นข้อ ๆ และจะมีความสูงประมาณ 10-20 เซนติเมตร ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการปักชำ ปลูกได้ทั้งกลางแจ้งและที่ร่ม เจริญเติบโตได้เร็ว ขึ้นได้ในดินทั่วไป แต่เจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุย ชอบความชื้นปานกลาง ต้องการน้ำในปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง ชอบแสงแดด แต่ควรมีร่มเงาบ้าง ใบดาดตะกั่ว ใบเป็นใบเดี่ยว ออกเรียงสลับกันเป็นคู่ ๆ ไปตามข้อลำต้น ลักษณะของใบเป็นรูปไข่ถึงรูปหัวใจ ปลายใบแหลม โคนใบบน ส่วนขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ใบมีขนาดกว้างประมาณ 2.5-5 เซนติเมตร และยาวประมาณ 2.5-5 […]